EN YTA
Räta linjer som skär varandra i allt större mängder bildar ett plan (en yta). En yta består av ett oändligt antal oändlig tunna linjer och är för dessa linjer definitiv syntes.

En yta i form av en kvadrat 8 X 8 är uppdelad i 64 rutor, begränsade av ortogonala räta linjer (schackbräde) innehåller 81 skärningspunkter. En komposition består av tre räta linjer. Sex punkter, parvis, bygger en komposition genom att bestämma längden och placeringen för varje linje – kortaste vägen mellan två punkter. Ett tal som motsvarar placeringen för varje punkt bestäms av ett särskilt dataprogram som har en förutsättning att slumpmässig välja 6 tal av 81, dvs. tre par punkter, och visa alla möjliga konfigurationer av tre räta linjer i ett plan – en yta.

Bildens yta är i form av en kvadrat. Kvadrat är en fullkomlig geometrisk figur som kan beskrivas genom ett tal. En komposition består av tre räta linjer – beslutet att ha tre element i kompositionen har två skäl: talet tre innehåller magiskt värde i alla kulturer och håller samtidigt mängden av möjliga kombinationer begränsad.

  på svenska   po polsku   in english  
webbproduktion: art.sehn »