KREACJA PŁASZCZYZNY
Coraz większa ilość przecinających sie linii prostych tworzy płaszczyznę. Jeżeli zdefiniujemy linję prostą jako zbiór nieskonczonej ilości punktów, to ta płaszczyzna bedzie sie składać z nieskończonej ilości tych linii i stanie sie dla nich definitywną syntezą.

Płaszczyzna w formie kwadratu 8 x 8 jest podzielona na 64 części, jak szachownica, co powoduje powstanie 81 punktów przecięć linii. Kompozycja składa się z trzech linii prostych. Sześć punktów przecięć, parami, tworzy kompozycję poprzez określenie długości i połozenia tych linii na płaszczyznie – najkrótszej drogi miedzy dwoma punktami. Położenie punktów na płaszczyznie wynika z programu komputerowego, który ma następujące założenie: wybrać losowo 6 liczb z 81, które odpowiadają trzem parom punktów i w efekcie pokazać wszystkie mozliwe konfiguracje trzech linii prostych na płaszczyznie.

Kompozycja ma formę kwadratu. Kwadrat jest w pelni doskonałą figurą geometryczną, którą można opisać przy pomocy jednego wymiaru. Kompozycja składa się z trzech linii prostych. Liczba 3 posiada magiczna wartość we wszystkich obszarach kulturowych, a zarazem ogranicza ilość możliwych kombinacji. W kazdym przypadku kompozycje mają wartość estetyczną, która klasyfikuje je jako dzieła sztuki, tak w sensie konceptualnym, jak i konstruktywistycznym.

  på svenska   po polsku   in english  
webbproduktion: art.sehn »